New

„Noćna straža“, Darko Cvijetić

Zbirka tekstova „Noćna straža“ je spoj trenutaka poput otkucaja vene ‒ što više usmjeravane krvi i takta, koji bi još da se obogati muzičkom temom.

„Noćna straža“ je i moje bdijenje u jeziku ‒ šćućurište za bolesne ptice.

Nastajala je kao danji prizor, uostalom kao i Rembrandtova slavna slika (koja je vremenom zaogrnuta patinom postala tamnija, pa tako postala i noćni prizor, potvrdivši svoje ime).

Među romane („Schindlerov lift“, „Što na podu spavaš“) udjenule su se niske Puste Bosne, zakocenuća u plakanju, pri tihoj potrazi za Prolaznikovom sjenkom.

Kratke priče bi da su pjesme, pjesme bi da su slike, dokumenti bi da su priče, slike bi da su faktura ispostavljena nakon surovih obroka fakcije.

Knjiga je grč: svako zrno kruha bi da računa na gladovanje djece.

Jer praznoruk je onaj s kostima u jeziku, i oči mu ne sudjeluju u sanjanju. U čekanju na sanjanje.

Znajući da uvijek pišem istu knjigu, u drami mesa pri kratkotrajnom bivanju na suncu, samo olovkama mijenjam olovo, i to ono koje nije dospjelo otići u municiju.


Autor


Stranica nastala u okviru projekta "Digitalni Bookstan" uz podršku