New

„Greta“, Faruk Šehić

Možda je cijela svrha ove knjige bila da dođem do Valéryjevog stiha i da se sjetim njegovog prevoditelja. Možda nije uopšte o Greti, Migfoldu (Svi smo mi Migfold!) i jednoj letećoj, hrabroj porodici. Možda nije pomalo ni o raspadu Jugoslavije iz ugla jednog dječaka koji je puno čitao pa mu se mašta miješala sa stvarnošću. Teško je to sada razaznati kada je knjiga dobila svoje konačne konture. Knjiga koja je nastala kao plod jednog izazova: da se uvjerim mogu li napisati novelu “po narudžbi” od 10.000 riječi. I koja je nastala kako nastaju sve knjige ‒ iz neobjašnjivog nagona pisanja.

Kao pisac imam ulogu da bdijem nad arhitekturom knjige a u njoj ništa nije prepušteno slučaju. Ukrštanja ove knjige s mojim drugim knjigama i tekstovima su namjerna i ni u čemu ne odaju nedostatak mašte ni inventivnosti kako neslobodni balkanski um zna počesto misliti. Pretjerana originalnost (jezika i stila) je stega, sputavajuća okolnost, jedino je korisna kao stilska vježba koju poslije treba odbaciti. U ostatku svijeta ova modernistička težnja je davno odbačena, ali pošto smo mi na rubu svijeta kod nas još vrijede davno nestale i bespotrebne literarne iskopine.


Iz pogovora knjige


Stranica nastala u okviru projekta "Digitalni Bookstan" uz podršku