New

„Radio Piton“, Samedin Kadić

Svečani trenutak diplomiranja predstavlja pad Emira Žare u golu stvarnost bosanskohercegovačkog društva. Nakon traumatičnog perioda nezaposlenosti, tokom kojeg se kod njega prvi put, nakon deliričnog vremena patriotskog egalitarizma, javlja klasna svijet, dobiva honorarni posao novinara na općinskom radiju. To je dovoljno, uz povremene angažmane u efendijskom poslu, da se oženi i zasnuje porodicu. Situacija na Radiju je daleko od idealne: program je ideološki usmjeren, plate kasne, sredstva se namiču preko sergija. Žara je prisiljen raditi nekoliko poslova kako bi platio kiriju i preživio. Radijski posao mu istovremeno omogućava bilježenje bliskih priča običnih ljudi koji su svoje mjesto pronašli u tekstu.. Tako se roman oblikuje po principu mreže, račvajući se u smjerovima zabilježenih životnih situacija koje Žaru tješe da u svojoj tragičnoj farsi nije sam.


AutorStranica nastala u okviru projekta "Digitalni Bookstan" uz podršku