New

Izvještaj sa događaja // Okrugli sto – 100 godina evropske književnosti u 10 knjiga

Bookstan, Sarajevo, 8. 7. 2022.


Okrugli sto – 100 godina evropske književnosti u 10 knjiga: 

Dragoslav Dedović, Refik Ličina, Tea Mijan-Bilalagić, Tamina Šop

Moderira: Kristina LjevakTrećeg dana književnog festivala Bookstan, u 14 časova, održan je okrugli sto u kome su Dragoslav Dedović, Refik Ličina, Tea Mijan-Bilalagić i Tamina Šop sa Kristinom Ljevak razgovarali o svom radu na prevodu knjiga iz nove Buybookove edicije 100 godina evropske književnosti u 10 knjiga. Od dosad objavljenih osam knjiga, publici je ovom prilikom predstavljeno pet: Putnica na jednoj nozi Herte Miler u prevodu s nemačkog Dragoslava Dedovića, Zemlja drugih Lejle Slimani i Tuđa krv Simon de Bovoar u prevodu s francuskog Tee Miljan-Bilalagić, Moja (sa)osećanja Dulce Marie Kordozo u prevodu s portugalskog Tamine Šop i Na pogrešnom tragu Heninga Mankela u prevodu sa švedskog Refika Ličine. 


Stavljajući knjige u kontekst edicije koja pokriva vek između pandemije španskog gripa i COVID-19, moderatorka Kristina Ljevak je sa ravni ideje projekta prešla na ravan slogana ovogodišnjeg Bookstanovog festivala – na stanje opsade, interpretirajući prevodilački rad kao svojevrsni individualni, usamljenički posao koji metaforički smešta prevodioca pod opsadu, što je dalo dobar šlagvort da se razgovor usmeri različitim aspektima književog prevođenja. Naime, prevodioci i prevoditeljke najpre su se osvrnuli na konkretne izazove prilikom prevođenja gorenavedenih dela – Dedović je naveo na koji ga način Hertina ,,veština uvlačenja u iščašenost“ pridobila da se zanima i za ostatak njenog opusa, dok je Ličina, kao iskusan prevodilac poezije, predočio izazov koji je za njega predstavljao prevod krimi romana. Tea je istakla zadovoljstvo pri prevođenju obe knjige, dok nas je Tamina upoznala sa značajem koji Kordozo ima u savremenoj portugalskoj književnosti. 


U nastavku razgovora učesnici su iznosili svoje uvide u osobenosti i probleme književnog prevođenja, u osnovi se slažući oko toga da je književni prevod autorsko delo, pri čemu nasuprot pedantnom i posvećenom autorskom odnosu prema novonastalom tekstu u savremenoj književnoj produkciji stoji vreme, tj. spolja nametnuti rokovi. Osim toga, istaknuta je i uloga prevodioca kao posrednika u komunikaciji dveju kultura, naročito ukoliko se prevodi sa marginalnijih jezika, pri čemu je Tamina Šop skrenula pažnju na dobru izdavačku praksu u slučajevima kada izdavač bira knjige za prevod na preporuku prevodioca. U slučaju prevoda Simon de Bovoar, razmotrena je i potreba da se ponovo prevodi tekst koji već postoji na našem jeziku, da bi se prilagodio osavremenjenom jezičkom izrazu. Skrenuta je pažnja izdavačima i na to da je dobra praksa stavljati ime prevodioca ili prevoditeljke na korice knjige, kao i dodavati belešku o prevodiocu i prevoditeljki na kraj knjige. 


Razgovorom za okruglim stolom uspešno je predstavljena nova edicija, ali je, još bitnije, publici predstavljena problematika književnog prevođenja i značaj koji novi prevodi, prevoditeljke i prevodioci, imaju u književnom i kulturnom životu svake zajednice. Emilija Vučićević

FOTO: Vanja Čerimagić

Stranica nastala u okviru projekta "Digitalni Bookstan" uz podršku