Speaker

Florence Hartmann

Učesnica

Florence Hartmann (Francuska, 1963) je francuska novinarka i autorica nekoliko istraživačkih i novinarskih radova. Jedanaest godina radila je za vodeći francuski list Le Monde, za koji je izvještavala o događajima koji su prethodili ratu u bivšoj Jugoslaviji, kao i o samom ratu. Bila je glasnogovornica i savjetnica tužioca u Međunarodnim sudovima za bivšu Jugoslaviju i Ruandu. Danas kao spisateljica nastavlja da analizira međunarodnu politiku i brani ljudska prava. Autorica je četiri knjige: Milosevic, la Diagonale du fou / Milosevic: The Diagonal of a Madmen, Paix et Châtiment / Peace and Punishment, Lanceurs d’alerte, les Mauvaises Consciences de nos Démocraties / Whistleblowers: The Impure Conscience of Our Democracies, i Le Sang de La Realpolitik: L’Affaire Srebrenica / Blood of Realpolitik: The Srebrenica Affair.

>

Stranica nastala u okviru projekta "Digitalni Bookstan" uz podršku