Speaker

Selma Raljević

Autorica

Dr. sc. Selma Raljević je dvostruka vanredna profesorica iz Teorije i historije književnosti i Komparativne književnosti na Odsjeku za engleski jezik i književnost Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Objavila je dvije naučne monografije, Faulkner i Selimović su bili ovdje: modernizam, otuđenje i dezintegracija (Stolac/Mostar: Slovo Gorčina i FHN, 2016) i Trans/bosanskohercegovački književni izrazi (Sarajevo/Zagreb: Synopsis, 2020), studiju Književnost bez granica (Studije o savremenoj književnosti, transnacionalnoj književnoj Americi i transnacionalnoj književnoj Bosni i Hercegovini) (Sarajevo/Zagreb: Buybook, 2023), te niz naučnih i stručnih radova. Njena glavna naučna i istraživačka interesovanja tiču se moderne i savremene američke, bosanskohercegovačke, transnacionalne i komparativne književnosti, kao i književnosti na engleskom jeziku.

>

Stranica nastala u okviru projekta "Digitalni Bookstan" uz podršku