Speaker

Andrea Lešić

Voditeljica radionice

Andrea Lešić-Thomas je počela studirati jugoslavenske književnosti i opštu književnost (u Beogradu, 1991-1994), završila ruski i francuski, magistrirala evropsku književnost, i doktorirala na Rolandu Barthesu i Mihailu Bahtinu  (sve u Londonu, na Queen Mary, University of London, između 1994. i 2001). U Londonu je predavala kao lektorica za srpskohrvatski jezik na School of Slavonic and East European Studies (1998-2001), i, nakon doktorata, rusku književnost na Queen Mary, University of London (2001-2005). Od aprila 2008. radi na Odsjeku za komparativnu književnost i informacijske nauke Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, gdje predaje uglavnom književnoteoretske predmete na sva tri ciklusa studija. Pisala je o komparativnoj književnosti (francuskoj, ruskoj i književnostima jugoistočne Evrope) i književnoj teoriji (posebno o strukturalizmu, naratologiji, i Bahtinu, kao i o problemu pamćenja). Kroz svoj naučno-istraživački rad se bavi problemom kulturnog pamćenja, kognitivnom poetikom, ljubavnim pričama i vampirima.

Učestvovala je na 30.-tak međunarodnih naučnih skupova.

Objavljivala je u časopisima kao što su Modern Language  Review, Paragraph, International Journal of the Humanities, Sarajevske sveske, Novi Izraz i Zeničke sveske.

Autorica je knjiga Bahtin, Bart, strukturalizam: Književnost kao spoznaja i mogućnost slobode (Beograd: Službeni glasnik, 2011) i Popularni žanrovi i alternativni svjetovi: Atwood, Le Guin, Byatt (Sarajevo: University Press, 2022), te glavna urednica časopisa Novi Izraz (od ljeta 2020).

>

Stranica nastala u okviru projekta "Digitalni Bookstan" uz podršku