Speaker

Adijata Ibrišimović-Šabić

Učesnica

Adijata Ibrišimović-Šabić vanredna je profesorica na Odsjeku za slavenske jezike i književnosti Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta gdje predaje sve predmete iz oblasti ruske književnosti i kulture. Članica je Vijeća doktorskog studija književnosti na Univerzitetu u Sarajevu – Filozofskom fakultetu i članica Upravnog odbora Slavističkog komiteta u Bosni i Hercegovini. Bavi se ruskom književnošću, ruskim jezikom, historijom književnosti, književnim teorijama, teorijom kulture, slavističkim studijama/komparatistikom, prevođenjem. Objavila je dvije knjige: Čehov u Sarajevu. Djela Antona Pavloviča Čehova na sarajevskoj sceni u svjetlu bosanskohercegovačke književne i pozorišne kritike (2019) u suizdavaštvu Slavističkog komiteta iz Sarajeva i Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, te knjigu Kameni spavač Maka Dizdara i ruska književna avangarda (2010) u izdanju Slavističkog komiteta iz Sarajeva. Priredila je nekoliko knjiga i objavila više naučnih radova, prijevoda i prikaza u stranoj i domaćoj periodici.

>

Stranica nastala u okviru projekta "Digitalni Bookstan" uz podršku