Speaker

Emil Kerenji

Učesnik

Emil Kerenji je historičar i prevodilac iz Novog Sada. Bavi se historijom Drugog svjetskog rata i Holokausta u Jugoslaviji, kao i širim temama jevrejske historije u jugoslavenskim zemljama, na Balkanu i u istočnoj Evropi. Objavio je više stručnih članaka, prevoda sa engleskog i jidiša, i zbirki jevrejskih historijskih izvora za studije Holokausta. Živi i radi u Washingtonu.

>

Stranica nastala u okviru projekta "Digitalni Bookstan" uz podršku