Speaker

Šejla Džindo

Učesnica

Šejla Džindo je novinarka fokusirana na područje kulture i umjetnosti. Završila je Žurnalistiku na Filozofskom fakultetu u Tuzli, a u procesu je finaliziranja master studija Komparativne književnosti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Svoj profesionalni angažman započela je u kulturnim institucijama. Njene reportaže, analize, pozorišne kritike i članci pristuni su u domaćim i regionalnim medijima. Hibridnost informativno-umjetničkog poziva sada ispunjava u funkciji novinarke u redakciji kulture Federalne televizije.

>

Stranica nastala u okviru projekta "Digitalni Bookstan" uz podršku