Speaker

Semezdin Mehmedinović

Učesnik

Semezdin Mehmedinović (Kiseljak kod Tuzle, 1960). Studirao je komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Radio je kao urednik u novinama, sedmičnicima te na radiju i televiziji. Između ostalih knjiga objavio je Sarajevo Blues, Devet Aleksandrija, Ruski kompjuter, Autoportret s torbom, Me’med, crvena bandana i pahuljica i Ovo vrijeme sada. Od 1996. do 2019. živio je u Sjedinjenim Američkim Državama, sada piše u Sarajevu.

Fotografija © Edvin Kalić

>

Stranica nastala u okviru projekta "Digitalni Bookstan" uz podršku