Speaker

Alena Ćatović

Učesnica

Alena Ćatović (1975) rođena je u Sarajevu, gdje je diplomirala je 1997. godine Turski jezik i književnost i arapski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a 2002. godine magistrirala na Univerzitetu Bilkent u Ankari iz oblasti turske književnosti. Doktorsku disertaciju odbranila je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 2009. godine. Od 2000. godine zaposlena je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Katedri za turski jezik i književnost Odsjeka za orijentalnu filologiju, a od 2019. godine je  u zvanju redovni profesor. U periodu od 2012. do 2018. godine bila je angažovana kao gostujuća profesorica na Katedri za turkologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska. Objavila je ukupno devet knjiga (znanstvenih, stručnih i priređenih), oko pedeset znanstvenih radova, te devet književnih prijevoda.


Fotografija © Sa(n)jam knjige u Istri

>

Stranica nastala u okviru projekta "Digitalni Bookstan" uz podršku