Speaker

Adisa Bašić

Učesnica

Adisa Bašić (1979.) objavila je pet zbirki pjesama (Havine rečenice, Trauma market, Promotivni spot za moju domovinu, Motel neznanih junaka, Košćela) i jednu knjigu priča (A ti zaključaj). Njena poezija uvrštena je u brojne antologije i panorame novijeg bosanskohercegovačkog i evropskog pjesništva. Na univerzitetu u Grazu doktorirala je sa temom „Komički pristup erotskoj ljubavi u izabranoj južnoslavenskoj lirici“. Rad je ovjenčan nagradom „Ingeborg Ohnheiser“ za najbolju slavističku disertaciju u Austriji i objavljen krajem 2021. godine pod naslovom Erosova manufaktura. Komparativnu književnost predaje na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Živi u Sarajevu i u hercegovačkom selu Aladinići.


Fotografija © Imrana Kapetanović

>

Stranica nastala u okviru projekta "Digitalni Bookstan" uz podršku